Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Østfoldforskning med i ekspertgruppe i EU for forebygging av matsvinn

Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 % reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter

Østfoldforskning er med på et prosjekt som skal øke bærekraften i sjømatnæringen. Dette skjer i regi av prosjektet Seapack eller Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og reduser […]

Gi dine brukte klær et lenger liv

Nordisk Ministerråd bestilte et konsortium ledet av FORCE Technology i samarbeid med PlanMiljø - Danmark, IVF Swerea - Sverige og Østfoldforskning for å undersøke de miljømessige fordelene ved tigjeng […]