Du er her: //

Du kan lese mer på Avfall Norges hjemmeside.
Les kommentaren i Fredrikstad Blad publisert 24. mars av vår seniorforsker Synnøve Rubach.
Østfoldforskning skal bistå Avfall Norge på å sammenstille flere relevante rapporter angående miljøregnskap.

VRI Østfold vant VRIs kommunikasjonspris for 2013!

Den 3. desember, på festmiddagen på den siste storsamlingen i VRI 2 som fant sted i Sandnes, ble VRI Østfold tildelt den høyt hengende kommunikasjonsprisen i VRI.

 

Synnøve Rubach tok i mot denne på vegne av VRI Østfold.

 

Med prisen følger det også et beløp på kr 15.000,- til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

 

Prisen ble begrunnet med godt formidlingsarbeid via VRI Østfold bloggen og bruk av sosiale media som Facebook og LinkedIn, samt i andre kanaler.

 

Truls Korsgård, tidligere prosjektleder for VRI 2 Østfold Samhandlingsprosjekt, var den som satte økt fokus på kommunikasjon på agendaen. Dette har blitt fulgt opp av Henriette Næss Forsetlund, Borg Innovasjon. Hun har vært den som både har fulgt opp og formidlet fra relevante aktiviteter, passet på at de involverte i VRI Østfold har sendt inn saker, samt fått disse ut i de ulike kanalene. Vi skylder dem en stor takk.Østfoldforskning AS, Postadresse: Stadion 4, 1671 Kråkerøy, Tlf.: +47 69 35 11 00, Fax: +47 69 34 24 94
Org.nr.: 989 861 751, Bankkonto: 6120.05.70803.
E-post: post(at)ostfoldforskning.no. Ansvarlig redaktør: Trond Edvardsen

CMS: InCreo / Design: Griff Design