Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Østfoldforskning presenterte det nordiske arbeidet med matsvinn på SaMMA-møte i Stockholm.

SaMMa er et nettverk dannet av  bl. a. svenske Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Nettverket, som er åpent for alle, består i dag av myndigheter, forskere, frivillige organisasjoner og næringsliv som alle har interesse av matsvinn. Målet med SaMMa er å redusere matsvinn ved å lage en plattform for diskusjon og informasjonsspredning. På et SaMMa-møte denne uken ble det presentert svenske matsvinntall.

Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter

Østfoldforskning er med på et prosjekt som skal øke bærekraften i sjømatnæringen. Dette skjer i regi av prosjektet Seapack eller Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og reduser […]

Gi dine brukte klær et lenger liv

Nordisk Ministerråd bestilte et konsortium ledet av FORCE Technology i samarbeid med PlanMiljø - Danmark, IVF Swerea - Sverige og Østfoldforskning for å undersøke de miljømessige fordelene ved tigjeng […]