Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2017 - Desember 2019
Målet med prosjektet er å redusere kostnader og miljø- og ressurspåvirkningen i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å forebygge og redusere matsvinn fra innkjøp, lager, produksjon og servering. Dette skal nås ved å tilpasse og teste ut nye metoder og ny teknologi for kartlegging av mengde og årsaker, samt implementere nye tekniske og prosessuelle løsninger for forebygging av matsvinn. Prosjektet skal bidra til nå reduksjonspotensiale […]

FoodProFuture

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2017 - Desember 2021
Målet med FoodProFuture er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske planteressurser til smakfulle, sunne og attraktive plantebaserte produkter med høyt proteininnhold. Kunnskap fra platform vil sette aktørene i det norske matsystemet istand til å produsere alternativer til animalsk protein, av høy kvalitet og mer bærekraftig.

Runway Safe EPD Chicago

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Februar 2017
Utvikling av gjennomsnitts-EPD for nye greenEMAS installasjoner ved Chicago Midway International Airport.  

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: November 2016 - Desember 2017
Hva er egentlig de mest klimavennlige matvalgene? Fredrikstad har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt om klimavennlige råvarer og innføring av tiltak for å redusere klimafotavtrykket knyttet til kommunalt serveringssektor. Sammen med Østfoldforskning og Asplan Viak skal klimabidragene knyttet til de faktiske matvareinnkjøp i Fredrikstad kommune analyseres.

NLP EPD Ombrukskasse

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Mars 2017
Norsk Lastbærer Pool ønsker å dokumentere miljøprofilen på sine gjenbruks plastkasser gjennom en EPD.

NLP sammenligning plast- og trepall

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Mars 2017
I 2008 gjorde Østfoldforskning en sammenliging av miljøprofilen for Norsk Lastbærer Pools systemer for trepall og plastpall. 

Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2016 - Mars 2017
Prosjektet skal utrede mengder bioenergi tilgjengelig fra andre kilder enn skog og metodiske problemstillinger, deretter skal potensielle miljøpåvirkninger analyseres.

JAK - Green Tank

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Juli 2016 - November 2016
I prosjektet skal Green Tank teknologien "Robotic Surface Refurbishment Technology" analyseres gjennom en livssyklusanalyse (LCA) som dokumentasjon av miljøpåvirkgninger ved bruken av denne maskinen. Maskinen benytter induksjon for å varme opp maling på metalliske overflater som gjør at malingen enkelt kan skrapes av.   

Norcem Kjøpsvik, EPD 2016

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: Mai 2016 - Desember 2016
Norcem ser viktigheten av å ha en til en hver tid oppdatert EPD. De oppdaterer derfor sin EPD for STD-FA-sement fra fabrikken i Kjøpsvik.

Seapack. Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: April 2016 - Desember 2018
Prosjektets overordnet ide er å bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport og ved å utvikle og implementere nye løsninger for effektiv og kvalitetsbevarende produksjon, emballering, distribusjon og frembud av sjømat. 

Meat 2.0

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2016 - Desember 2019
Meat 2.0 er et forskningsprosjekt som har som formål å utvikle, demonstrere og dokumentere et nytt slakte- og skjærekonsept: Meat Factory Cell (MFC).

NEF PCR farm model

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2016 - Desember 2016
EU har igangsatt et større prosjekt for etablering av et rammeverk for Product Environmental Footprint (PEF). Som en del av dette ble det i 2015 etablert er nettverksgruppe NEF i Nordisk Ministerråd.

Redesign QR

Fagområde: Møbler og tekstiler
Varighet: Februar 2016 - Februar 2019
Prosjektet Redesign QR, er et samarbeidsprosjekt mellom Fretex Redesign, Fretex Øst-Norge, dQuist og Østfoldforskning.  Prosjektet skal resultere i innovativ kommunikasjon om miljø- og sosiale forhold for Fretex sine redesign-produkter.

Klimapod

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2015 - Desember 2016
Klimapod er en podkast serie som handler om formidling av klimaforskning. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK.  Det spilles inn totalt 12 klimapodder som skal gi tid til forklaringer og belyse ulike muligheter for å koble sammen forskning og muligheter. Målet er å spre klimaforskningen på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke jobber med klimaspørsmål til daglig. 

RELIEF

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Juni 2015 - Juni 2018
To move towards a more sustainable world there needs to be a systematic change in the consumption of resources, driven by informed decision-making and policies. The European Industrial Doctorate project RELIEF project aims to improve the reliability of the environmental footprinting of products.  
  • «
  • 1 (current page)
  • 2
  • »